Strefa płatnego parkowania w Banská Bystrica

Strefa płatnego parkowania w Banská Bystrica: Najważniejsze informacje dla wszystkich kierowców
Strefa płatnego parkowania w Banská Bystrica: Najważniejsze informacje dla wszystkich kierowców

Strefa płatnego parkowania w Banská Bystrica: Najważniejsze informacje dla wszystkich kierowców

1. Co to jest strefa płatnego parkowania?

Strefa płatnego parkowania w Banská Bystrica to obszar wyznaczony w mieście, gdzie parkowanie jest możliwe tylko za opłatą. Wjazd i postoje w strefie płatnego parkowania są kontrolowane przez systemy monitoringu i kierowcy muszą uiścić odpowiednią opłatę za korzystanie z miejsc parkingowych.

2. Gdzie znajduje się strefa płatnego parkowania?

Strefa płatnego parkowania w Banská Bystrica obejmuje ścisłe centrum miasta oraz niektóre okoliczne ulice. Wszystkie miejsca parkingowe w tej strefie są oznaczone specjalnymi znakami informacyjnymi.

2.1. Najważniejsze ulice objęte strefą płatnego parkowania:

 • ul. Mierová
 • ul. Horná
 • ul. Štefánikova
 • ul. Radlinského

2.2. Godziny obowiązywania strefy płatnego parkowania:

Strefa płatnego parkowania jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00 oraz w soboty od 8:00 do 13:00. Poza tymi godzinami parkowanie jest bezpłatne.

3. Jak zapłacić za parkowanie?

Opłatę za parkowanie można uiścić na kilka sposobów:

3.1. Bilety parkingowe:

Na terenie strefy płatnego parkowania znajdują się parkomaty, przy których można zakupić bilet parkingowy. Bilet należy umieścić za przednią szybą pojazdu i jest ważny przez określony czas.

3.2. Aplikacje mobilne:

Istnieje również możliwość zapłacenia za parkowanie za pomocą aplikacji mobilnych, takich jak „Parkovanie Banská Bystrica”. Wystarczy pobrać aplikację, zarejestrować się i dokonać płatności za pomocą telefonu.

4. Jakie są ceny parkowania?

Ceny parkowania w strefie płatnego parkowania w Banská Bystrica są uzależnione od czasu postoju. Oto przykładowe stawki:

4.1. Stawki dla samochodów osobowych:

 • 30 minut – 0,50 €
 • 1 godzina – 1,00 €
 • 2 godziny – 1,50 €
 • 3 godziny – 2,00 €

4.2. Stawki dla motocykli:

 • 30 minut – 0,20 €
 • 1 godzina – 0,40 €
 • 2 godziny – 0,80 €
 • 3 godziny – 1,20 €

5. Jakie są konsekwencje nieopłacenia parkowania?

Nieopłacenie parkowania w strefie płatnego parkowania w Banská Bystrica wiąże się z konsekwencjami finansowymi. Jeśli nie uiścisz opłaty w terminie, możesz otrzymać mandat i kara finansowa może być znacznie wyższa niż opłata za parkowanie.

Podsumowanie

Strefa płatnego parkowania w Banská Bystrica to obszar objęty restrykcjami dotyczącymi parkowania. Kierowcy muszą pamiętać o opłaceniu parkowania, korzystając z parkomatów lub aplikacji mobilnych. Stawki za parkowanie są uzależnione od czasu postoju i różnią się dla samochodów osobowych i motocykli. Nieopłacenie parkowania grozi otrzymaniem mandatu i karą finansową. Dlatego ważne jest, aby być świadomym zasad obowiązujących w strefie płatnego parkowania i przestrzegać ich.