Oznakowanie strefy płatnego parkowania w Olsztynie

Zasady parkowania w strefie płatnego parkowania w Olsztynie
Zasady parkowania w strefie płatnego parkowania w Olsztynie

Zasady parkowania w strefie płatnego parkowania w Olsztynie

1. Zakres strefy płatnego parkowania

Strefa płatnego parkowania w Olsztynie obejmuje centrum miasta oraz wybrane okoliczne ulice. Wszystkie miejsca parkingowe w tej strefie podlegają opłacie.

2. Godziny obowiązywania płatnego parkowania

Płatne parkowanie obowiązuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00 oraz w soboty od 8:00 do 14:00. Poza tymi godzinami parkowanie jest bezpłatne.

3. Opłaty za parkowanie

Opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania w Olsztynie są uzależnione od strefy, w której znajduje się miejsce parkingowe oraz od czasu parkowania. Istnieją trzy strefy opłat: A, B i C. W strefie A, która obejmuje centrum miasta, opłata wynosi 3 złote za pierwszą godzinę parkowania, 4 złote za drugą godzinę i 5 złotych za każdą kolejną godzinę. W strefach B i C opłaty są niższe, odpowiednio 2 złote za pierwszą godzinę, 3 złote za drugą godzinę i 4 złote za każdą kolejną godzinę.

3.1. Sposoby płatności

Opłatę za parkowanie można uiścić za pomocą parkomatów ulicznych, które akceptują zarówno monety, jak i karty płatnicze. Istnieje również możliwość skorzystania z aplikacji mobilnej, która umożliwia opłacenie parkowania przez telefon.

3.2. Zwolnienia z opłat

Istnieją pewne kategorie pojazdów, które są zwolnione z obowiązku opłacania parkowania. Należą do nich m.in. pojazdy elektryczne, pojazdy z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz pojazdy służb mundurowych.

4. Kontrola parkowania

Strefa płatnego parkowania w Olsztynie jest systematycznie kontrolowana przez upoważnionych kontrolerów. Kontrola odbywa się zarówno poprzez sprawdzanie biletów parkingowych, jak i rejestracji pojazdów w systemie elektronicznym.

5. Kary za niewłaściwe parkowanie

Za niewłaściwe parkowanie w strefie płatnego parkowania grożą kary finansowe. Kwota kary zależy od rodzaju naruszenia, np. braku biletu parkingowego, przekroczenia czasu parkowania lub parkowania w miejscu niedozwolonym. W przypadku braku opłaty za parkowanie kara może wynieść nawet kilkadziesiąt złotych.

Podsumowanie

Przestrzeganie zasad parkowania w strefie płatnego parkowania w Olsztynie jest istotne, aby uniknąć kary finansowej. Płatne parkowanie obowiązuje w określonych godzinach i miejscach, a opłaty różnią się w zależności od strefy. Pamiętajmy również o dostępnych sposobach płatności i zwolnieniach z opłat dla określonych kategorii pojazdów.