Nowe zasady parkowania w Plzeň

Nowe zasady parkowania w Strefie płatnego parkowania Plzeň: Co się zmieniło?
Nowe zasady parkowania w Strefie płatnego parkowania Plzeň: Co się zmieniło?


Nowe zasady parkowania w Strefie płatnego parkowania Plzeň: Co się zmieniło?

W dniu 1 stycznia 2022 r. w Strefie płatnego parkowania Plzeň weszły w życie nowe zasady dotyczące parkowania. Zmiany te mają na celu poprawę dostępności miejsc parkingowych oraz zwiększenie rotacji pojazdów w centrum miasta. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany, które warto znać.

Strefy płatnego parkowania

Dotychczasowa Strefa płatnego parkowania Plzeň została podzielona na kilka nowych stref, które obejmują różne części miasta. Każda ze stref ma swoje oznaczenie numerem oraz inną wysokość opłat za parkowanie. Wprowadzenie podziału na strefy ma na celu dostosowanie opłat do lokalnych warunków oraz zapewnienie uczciwego podziału miejsc parkingowych pomiędzy mieszkańców i gości miasta.

Nowe godziny płatnego parkowania

Wprowadzono zmiany dotyczące godzin płatnego parkowania. Dotychczasowe godziny, w których obowiązywały opłaty, zostały rozszerzone. Teraz opłaty obowiązują od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00-20:00. W niedziele i święta parkowanie jest bezpłatne.

Wysokość opłat

Nowe zasady przewidują również zmiany w wysokości opłat za parkowanie. W zależności od strefy oraz lokalizacji, opłaty mogą się różnić. W centrum miasta stawki są wyższe niż na obrzeżach. Wprowadzono również system taryfikacji czasowej, który premiuje krótkotrwałe parkowanie i stawia większe opłaty za długotrwałe pozostawienie pojazdu.

Parkowanie dla mieszkańców

Aby zapewnić mieszkańcom miasta dostęp do miejsc parkingowych, wprowadzono specjalne zasady dotyczące parkowania dla mieszkańców. Osoby zameldowane w danej strefie płatnego parkowania mogą ubiegać się o specjalną kartę mieszkańca, która uprawnia do parkowania bez dodatkowych opłat w wyznaczonych strefach. Karty te są wydawane na podstawie wniosku i są ważne przez określony okres czasu.

Kontrola parkowania

Kontrola przestrzegania nowych zasad parkowania jest wzmożona. Wprowadzono większą liczbę patroli kontrolujących prawidłowość parkowania oraz stosowanie opłat. Kontrolerzy mają obowiązek noszenia identyfikatorów oraz udzielania informacji dotyczących nowych zasad parkowania.

Wprowadzenie nowych zasad parkowania w Strefie płatnego parkowania Plzeň ma na celu poprawę porządku oraz dostępności miejsc parkingowych w centrum miasta. Przestrzeganie tych zasad jest ważne zarówno dla mieszkańców, jak i dla gości miasta, aby zapewnić sprawną komunikację i ułatwić codzienne funkcjonowanie.