Platne parkowanie w Poznaniu

Nowe zasady płatnego parkowania w Poznaniu – co warto wiedzieć?
Nowe zasady płatnego parkowania w Poznaniu – co warto wiedzieć?

Nowe zasady płatnego parkowania w Poznaniu – co warto wiedzieć?

Wprowadzenie

W ostatnim czasie w Poznaniu zaszły zmiany w zasadach płatnego parkowania, które warto poznać. Nowe przepisy dotyczą strefy płatnego parkowania oraz opłat za parkowanie w różnych częściach miasta. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące tych zmian.

Strefy płatnego parkowania

Strefa A

Strefa A obejmuje centrum miasta oraz najbardziej uczęszczane obszary. W tym obszarze obowiązuje najwyższa stawka za parkowanie. Wprowadzenie strefy A ma na celu zmniejszenie natężenia ruchu oraz umożliwienie łatwiejszego dostępu do miejsc parkingowych dla mieszkańców.

Strefa B

Strefa B obejmuje sąsiedztwo strefy A oraz inne obszary o dużym natężeniu ruchu. W strefie B obowiązują niższe stawki za parkowanie niż w strefie A, ale wciąż są one wyższe niż w pozostałych częściach miasta.

Strefa C

Strefa C obejmuje pozostałe części miasta, gdzie natężenie ruchu jest mniejsze. W tej strefie obowiązują najniższe stawki za parkowanie. Jest to rozwiązanie mające na celu zachęcenie kierowców do parkowania w mniej uczęszczanych obszarach.

Opłaty za parkowanie

Stawki godzinowe

Wprowadzono nowe stawki godzinowe za parkowanie w zależności od strefy. W strefie A stawka wynosi 5 zł za pierwszą godzinę, a następne godziny kosztują 7 zł. W strefie B stawka wynosi 3 zł za pierwszą godzinę, a następne godziny kosztują 5 zł. Natomiast w strefie C stawka wynosi 2 zł za pierwszą godzinę, a następne godziny kosztują 3 zł.

Opłaty za parkowanie nocne

Wprowadzono również nowe opłaty za parkowanie nocne. W godzinach od 20:00 do 8:00 obowiązuje jedna stawka dla wszystkich stref, która wynosi 2 zł za całą noc.

Zmiany w systemie płatności

Nowe sposoby płatności

Wraz z wprowadzeniem nowych zasad płatnego parkowania, wprowadzono również nowe sposoby płatności. Teraz można skorzystać z aplikacji mobilnej, która umożliwia opłacanie parkowania bez konieczności posiadania drobnych monet. Wciąż dostępne są tradycyjne parkomaty, ale wprowadzono również możliwość płacenia kartą płatniczą.

Kontrola parkowania

Kontrola parkowania w Poznaniu została wzmocniona. Teraz patrole kontrolne będą częściej sprawdzać czy kierowcy opłacili parkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku opłaty lub niewłaściwej opłaty grożą mandaty.

Podsumowanie

Nowe zasady płatnego parkowania w Poznaniu wprowadzają zmiany dotyczące stref płatnego parkowania, opłat za parkowanie oraz systemu płatności. Ważne jest, aby kierowcy zapoznali się z tymi zmianami i dostosowali swoje nawyki parkowania. Pamiętajmy, że celem wprowadzenia tych zmian jest poprawa dostępności miejsc parkingowych i zmniejszenie natężenia ruchu w centrum miasta.